Nyt program, der starter 3. oktober kommer til september

Program for udflugten den 14.3.2017

Program for Vestslesvigs Kirkehøjskole januar – marts 2017 kl. 9.30-11.30

Tirsdag den 24. januar       Sognepræst ved Ribe Domkirke og bibliolog SIGNE VON OETTINGEN:
”At læse Bibelen som Bibliolog”
En vigtig pointe for Reformationen var, at hver enkelt menneske selv kan gå på opdagelse i Bibelen.
Begrebet bibliolog dækker over en arbejdsform, hvor man går i dialog med Bibelen og i fællesskab afdækker tekstens forskellige tydninger.

 Vi vil prøve nogle eksempler på denne form for bibellæsning.

Tirsdag den 31. januar       Fhv. præst ved Vor Frue Kirke i København: JOHANNES VÆRGE:
”Guddommelig uorden”
Foredraget kommer ind på forsoningslæren, forståelsen af Helligånden og af nadveren som udtryk for en ny pagt mellem Gud og menneskene.

Tirsdag den 7. februar       Musiker og komponist AKSEL KROGSLUND OLESEN
”Det tidlige lys" - digte, sange og salmer til årstiden; herunder en præsentation af en ny udgivelse med tekster af Inge Hertz Aarestrup og musik af Aksel Krogslund Olesen.

En formiddag med sang og musik.

 Tirsdag den 14. februar vinterferie. 

Tirsdag den 21. februar     Pastor LIS BISGAARD: Kvindelige præsters historie og debatten før indførelsen i 1948.

Tirsdag den 28. februar     Sognepræst i Løgumkloster STEN HAARLØV:
Erasmus af Rotterdam – en overset skikkelse i reformationsfejringen 2017.

 28. februar     kl. 11,30 – ca.12 Årsmøde

 

Tirsdag den 7 marts           Museumsleder på Vejen kunstmuseum: TERESA NIELSEN
Pippi fra Vejen – om Ingrid Vang Nyman, som bl.a. har illustreret flere af Astrid Lindgrens bøger”.

 

Tirsdag den 14. marts        Udflugten går i år bl.a. til Vejen kunstmuseum, som har en skulptur og keramiksamling. Museet præges i øjeblikket af en stor udstilling om Ingrid Vang Nyman, som bl.a. har lavet illustrationer til Astrid Lindgrens fortællinger om Pippi Langstrømpe og Børnene i Bulderby, som mange kan huske. (Program følger)

 

2017 er året, hvor vi fejrer 500-året for Reformationens start. Det præger også Kirkehøjskolens program,

I reformatorisk forstand er alle kristne via dåben en del af det almene præstedømme. Almindelige mennesker kunne læse Bibelen. Signe Von Oettingen vil belyse nye veje til at læse Bibelen - Det kaldes Bibliolog.

Sang og musik blev også en mere integreret del af gudstjenesten og troslivet. Luther skrev salmer og vi har valgt at præsentere nye salmer sammen med Aksel Krogslund Olesen.

Reformationen gjorde, at vi i Danmark i 1948 indførte muligheden for at kvinder også kunne være præster i Folkekirken. Det belyses den 21. februar.

Samtidig med Luther levede Erasmus af Rotterdam. Han forsvarede at mennesket havde sin frie vilje og havde et opgør med Luther om menneskets behov for ”Guds nåde”. Vi hører om Erasmus den 28. februar

 

Program for efterårssemesteret 2016. Tryk her.
Udflugt den 29.11 til Lübeck tryk her

Tirsdag den 4. oktober Studenter– og Pilgrimspræst, ANETTE FOGED SCHULTZ:
At blive til i mødet med en anden” Et foredrag, der tager udgangspunkt i betydningen af vigtige møder undervejs i livet og i kristendommens levende, varme centrum, hvor inkarnation, kærlighed og forsoning danner rammen for vores liv med hinanden.

 Tirsdag den 11. oktober JENS BRUUN, Aabenraa. ”Marialtertavler”
Maria ses oftest med Jesusbarnet på armen. Vi vil se billeder af Maria som himmelkronet og som en Apokalyptisk Madonna, der står i en mandorla og træder på måneseglen.
Se illustrationen fra Daler kirke på forsiden

Tirsdag den 25. oktober Sognepræst pt. i Møgeltønder
KRISTEN SKRIVER FRANDSEN:
”Bibelen og mødet med en anden tro”
Kristen Skriver Frandsen er fhv. leder af Folkekirkens Mission og rel. pædagogisk konsulent for Folkekirke og Religionsmøde

Tirsdag den 1. november  
METTE og ALEX BJERGBÆK CLAUSEN:
”At være kirke midt i kaos – uddannelse af kirkeledere i kriseramte lande”
Mette og Alex Bjergbæk Klausen
har igennem syv år været udsendt for Mission Afrika til kirker i Vestafrika. Her har de uddannet præster og andre kirkeledere i lande, som har været præget af ustabilitet og regulære kriser. Først var de tre år i det nordøstlige Nigeria, udfordret af korruption og med Boko Haram som nærmeste nabo. Siden rejste de til Sierra Leone, - et af Afrikas fattigste lande - som var ved at rejse sig igen efter en lang og voldsom borgerkrig, da der udbrød Ebola. 
Foredraget handler om kirkernes rolle, når omverdenen er kaotisk
. De vil give en personlig beretning om at leve blandt stærke og ofte hårdtprøvede mennesker.

Tirsdag den 8. november Sognepræst ELISE BALSLEV, Bramming genfortæller Thit Jensens roman:”Stygge Krumpen”. Efter kaffen fortælles lidt om Thit Jensen og danmarkshistorien op til Reformationen.
Thit Jensen, som kaldtes den sidste valkyrie, skrev i 1936 en bog om Børglumbispen Stygge Krumpen. Vi følger ham fra han er ganske lille og sidder på sin mors skød i Budolfi kirke og videre gennem hele hans dramatiske liv som biskop. Stygge Krumpen er motiveret af en stærk tro og forsøger at reformere den katolske kirke indefra, hvilket møder mange forhindringer.
Stygge Krumpen er ikke en fortælling for sarte sjæle, når magtkampe og skørlevned i middelalderens forfaldne kirke beskrives. Strålende skønhed og nederdrægtigt fordærv i 1500tallet går hånd i hånd og er med til at danne rammen om overgangen fra katolsk til protestantisk tro.
Bogen er også en fortælling om danmarkshistorien, der gik forud for Reformationen i Danmark i 1536. Historien er en god optakt til næste års reformationsjubilæum - 500-året for opsætning af teserne den 31/10 1517.

Tirsdag den 15. november Billedhugger, OLE VIDEBÆK, Ribe fortæller gennem en række billeder fotograferet i foråret 2016 om Iransk arkitektur:
”Iran – en kultur på lerfødder”. Om teglstensarkitektur fra Islams komme til Iran i 700-tallet op til omkring år 1400

Tirsdag den 29. november
Udflugt (bemærk datoen)
Vi tager til Lübeck, hører om byens historie, ser nogle af kirkerne og besøger forskellige juleudstilling i byen (program følger)

 Bemærk: Deltagerbetaling for alle formiddage og en reduceret pris for udflugten er i efteråret kun 100 kr.
Enkeltformiddage koster fortsat 30 kr.

 Udflugt til Halk, Sønder Starup og Hertug Hans kirke i Haderslev den 8. marts 2016

Program for Vintersemesteret 2016 begynder 19. januar. Tryk her.
Årsmøde den 9. februar kl. 11.30 til ca. 12. Indkaldelse til årsmøde

  Abild den 11.1.2016

   

   

  Vestslesvigs kirkehøjskoles 22. årsmøde

  tirsdag den 9. februar 2016 kl. 11,30 - ca. 12 i Brorsonhus, Kirkepladsen 2, Tønder.

   

  Årsmødet afvikles med følgende dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning ved formanden Erling Bjerrum-Petersen
  4. Regnskab for 2015 v. kasserer Grethe Mark.
  5. Budget for 2016 v. kasserer Grethe Mark
  6. Eventuelt

   

  På styrelsens vegne, med venlig hilsen           

                                  Erling Bjerrum-Petersen


eller like os på Facebook og få en besked om de enkelte programpunkter hver uge og når et nyt program er færdigt.

PROGRAM FOR UDFLUGTEN DEN 24. NOVEMBER TIL KOBBERMØLLE INDUSTRIMUSEUM OG MARIADØTRENE I KOLLUND. Tryk her.

Program for hele efterårssemesteret 2015. Tryk her

Tidligere programmer kan ses her