Opførelsen af konfirmandmusicalen Påsken

Teksten til musicalen er skrevet af Randi Korsgaard og musikken af Niels B.Overgaard.

Jesu indtog i Jerusalem

Kræmmere foran templet

Jesus sidder til bords og ind kommer synderinden

Jesus salves af synderinden

Manden med krukken

Disciplene og Jesus skal fejre påskefest og manden med krukken vil vise dem vej

Jesus indstifter nadveren

Jesus i Getsemane

Jesus beder i Getsemane, men disciplene sover

Jesus forhøres

Jesus tages til fange og bliver først forhørt af ypperstepræsten Kajfas

Derefter af Pilatus

Så hos Herodes og sendes tilbage til Pilatus

Barabbas eller Jesus

Barabbas løslades jublende og Jesus udleveres til korsfæstelse

Jesus på vej til korsfæstelse

Jesus korsfæstes

2 røvere korsfæstes sammen med Jesus

Kvinder på vej til graven

påskedag er kvinder på vej til graven for at salve Jesus

Kvinder ved graven

Kvinderne ser graven er åben og tom, men en engel fortæller dem at Jesus er opstået

Disciple på vej til Emmaus

Disciplene får følgeskab af Jesus

Da Jesus bryder brødet opdager de det er Jesus

Disciplene ser Jesus igen og indser at han lever.

Konfirmanderne i Abild 7. klasse

7 klasse fra generalprøven ikke helt klædt ud