Abild kirkes historie og billeder

Abild kirke og dens historie

Abild kirke ligger 5 km. nord for Tønder. Kirken er fra ca.1200, er hvidkalket med sorte teglsten.
Skibet blev nedrevet i 1709 og genopbygget.
Tårnet er fra 1749, hvilket kan ses på jernankrene i vestgavlen. Indgangsdøren til kirken blev i 1886 flyttet fra skibet til tårnrummet, hvor det blev indrettet til våbenhus.

     

Orglet er et Marcussen & Søn fra 1873. Det blev renoveret år 2001. I kirken er der plads til ca. 300 mennesker i skibet og på pulpituret, som er fra 1709.

Altertavlen er en sengotisk skabsaltertavle, som er fremstillet af “Imperialissima-mestrene” fra omkring 1500. I midterfeltet er Nådestolen med Jomfru Maria til højre, kirkens navnehelgen Skt Nicolaus til venstre og Gud Fader med Jesusbarnet i midten med duen, som et symbol på Helligånden. Yderst er apostlene afbildet med hver deres symbol.
Se mere information om altertavlen i registranten over altertavler www.altertavler.dk  under Abild

      

Prædikestolen er fra 1585, men fremtræder nu i en reduceret form.

Døbefonten er en Romansk granitfont og over fonten hænger en himmel fra 1692, hvor Johannes døber Jesus.

     

Kirken er åben for besøgende tirsdag og torsdag 8,30 – 12. Uden for disse tider kan henvendelse ske til graveren på kirkegården eller på tlf. 40414895.
Graveren holder til i graverhuset, hvor der er kapel i den sydlige ende. Her er en stiftsmosaik af Carl Tønder.

    

Mosaikken “Opstandelseshåbet”
Carl Tønder født den 10.9.1912 i Sønderborg, søn af maleren Carl Tønder og hustru Meta Tønder, lærereksamen fra Tønder Seminarium 1933. Derefter 4 år på kunstakademiet i København, studierejser til Italien (San. Cataldo) Spanien og sommerkurser på mosaikskolen i Ravenna under prof. G. Salietti.
Carl Tønder siger om mosaikken: Dette arbejde indeholder et budskab, der er såre let aflæseligt, og jeg har et stille håb om, at det må tale til mennesker, der trænger til trøst i en vanskelig situation. 28. september 1981. (Indviet ved høstgudstjenesten den 5. oktober 1981)

Print Friendly, PDF & Email