Medarbejdere og menighedsråd

Medarbejdere og menighedsråd ved Abild kirke

Fungerende sognepræst Trille Brink Westergaard
mail: trbw@km.dk tlf: 20463644

Organist: Renate Osterholz
Mølleparken 342, 6261 Løgumkloster
Tlf: 2176 5703
renateogpeter@yahoo.dk

Kirkesanger Hanne Frederiksen
Ahornvej 35, 6100 Haderslev
Tlf: 21 46 81 95
hanne-frederiksen@outlook.dk

Kirketjener og graver Poul Bohsen
Nørrefennervej 2. St. Emmerske
6270 Tønder
Tlf: 40414895
abild-kirkegaard@outlook.dk 

Gravermedhjælper:

Menighedsrådets E-mail   9041@sogn.dk

Medlemmer af Abild menighedsråd:

Menighedsrådsformand Anne Mette Rathcke
Birkevænget 4, 6270 Tønder
tlf: 4019 2652 9041@sogn.dk

Næstformand Trine Roelsen
Adelvadvej 26, Travsted, 6270 Tønder
Tlf: 30 52 96 64

Kirkeværge Inge Marie Rahr
Egevej 12, Abild, 6270 Tønder
tlf: 74722894

Kasserer Trine Aaløkke
Vesterled 2, Abild, 6270 Tønder
Tlf: 74724395

Kontaktperson Hanne Christiansen
Abildvej 2A, Sølsted, 6270 Tønder
Tlf: 21 67 46 43

Sekretær.

Følgende suppleanter er valgt til menighedsrådet:
1. Merete Jordt
2. Erik Larsen
3. Laura Kristiansen
4. Christian Rahr

Landudvalget består af Trine Aaløkke, Trine Roelsen & Hanne Christiansen 

Kirkegårdsudvalget består af Inge Rahr & Hanne Christiansen

Økonomiudvalg består af Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke & Inge Rahr.

Valgbestyrelsen består af Anne Mette Rathcke (formand), Inge Rahr & Trine Aaløkke

Aktivitetsudvalg Renate Osterholz, Inge Rahr, Hanne Christiansen & Trine Roelsen

Derudover er valgt som bygningssagkyndig Jens Otto Jordt.

Menighedsrådet

 

Print Friendly, PDF & Email