Medarbejdere og menighedsråd

Ved valgforsamlingen den 15.9. 2020 blev følgende valgt til menighedsrådet:
Hanne Christiansen
Trine Aaløkke
Anne Mette Rathcke
Inge Rahr
Trine Roelsen

Som Suppleanter/stedfortrædere er følgende valgt i rækkefølge
1. Merete Jordt
2. Erik Larsen
3. Laura Kristiansen
4. Christian Rahr
Dette er det nye menighedsråd, og de tiltræder 1. søndag i advent.
Hvis der indkommer en liste mere inden 4 uger fra i dag, vil der blive valg i november.

Send sikker mail til sognepræsten (Klik her)

Medarbejdere og menighedsråd ved Abild kirke

Sognepræst Erling Bjerrum-Petersen (Kbf.)
Kirkevej 3, Abild
6270 Tønder
Tlf: 74 72 28 50
E-mail: ebp@km.dk
Send sikker mail til sognepræsten Klik her

Organist Henriette Popp Martinussen
Svinget 9E, 6240 Løgumkloster
tlf: 50528017
Henriettepopp@gmail.com

Kirkesanger: Renate Osterholz
Klostergade 14, 6261 Løgumkloster
tlf: 2176 5703
renateogpeter@yahoo.dk

Kirkesanger Anna-Christil Lassen
Vester Gasse
Tlf: 61 39 62 30
gasse55@tdcspace.dk 

Kirketjener og graver Poul Bohsen
Nørrefennervej 2. St. Emmerske
6270 Tønder
tlf: 40414895
abild-kirkegaard@outlook.dk 

Menighedsrådets E-mail   9041@sogn.dk

Medlemmer af Abild menighedsråd:

Menighedsrådsformand Kurt Nissen
Høgslundvej 4, Høgslund, 6270 Tønder
tlf: 20 20 26 97 brodersgaard@gmail.com

Næstformand Erik Bjørn Larsen
Nørrevej 44, 6270 Tønder
Tlf: 74 72 45 76

Kirkeværge Inge Marie Rahr
Egevej 12, Abild, 6270 Tønder
tlf: 74722894

Kasserer Trine Aaløkke
Vesterled 2, Abild, 6270 Tønder
Tlf: 74724395

Kontaktperson Anne Mette Rathcke
Birkevænget 4, 6270 Tønder
tlf: 4019 2652

Sekretær, Sognepræst Erling Bjerrum-Petersen.

Følgende suppleanter er valgt til menighedsrådet:
Carsten Pedersen, Søndervej 23

Landudvalget består af Kurt Nissen og Erik Larsen

Kirkegårdsudvalget består af Anne Mette Rathcke, Erling Bjerrum-Petersen og Inge Rahr

Økonomiudvalg består af Trine Aaløkke Olesen, Kurt Nissen & Inge Rahr.

Valgbestyrelsen består af Kurt Nissen (formand), Inge Rahr, Trine Aaløkke

Aktivitetsudvalg Erik Larsen, Erling Bjerrum-Petersen, Anne Mette Rathcke og Inge Rahr

Derudover er valgt som bygningssagkyndig Jens Otto Jordt.

Menighedsrådet

 

Print Friendly, PDF & Email