Fødsel, dåb, konfirmation, bryllup eller begravelser

Uddrag af takster for Abild kirkegård.
Se kirkebladet for Januar. 

Fra fødsel til begravelse – Hvad gør man?
Når et barn er født ?
I Sønderjylland, som Abild ligger i, skal papirerne med barnets navn normalt ordnes af Tønder kommune (det foregår nu elektronisk ved at man indtaster de relevante oplysninger på www.borger.dk). Kommunen udsteder fødsels- og navneattest. (Barnet skal have et navn inden det er et halvt år) Hvis man har haft bopæl udenfor Sønderjylland ved fødslen og ønsker dåb eller skal have ny fødsels og dåbsattest, skal man henvende sig til den lokale sognepræst/kirkekontor eller sognepræsten, hvor dåben skal foregå.

Når et barn skal døbes ?
1. Forældrene henvender sig til præsten i det sogn, hvor barnet skal døbes og aftaler, hvilken søndag barnet skal døbes. Ved tilmelding oplyses CPR-nr.
En uge eller 14 dage før dåben aftales tidspunkt for samtale, hvor dåbshandlingen gennemgås og ligeledes taler vi om hvad dåben betyder.
Ved dåbssamtalen oplyses navn og adresse på normalt mellem 3 og 5 faddere.
2. Hvis forældrene ikke ønsker, at barnet skal døbes, skal de i Sønderjylland ikke foretage sig noget i forhold til præsten, men kan når som helst henvende sig til en præst og få deres barn døbt/selv blive døbt ved en senere lejlighed.
 

Konfirmation
Når man ønskes konfirmeret melder man sig til konfirmationsundervisning hos præsten. Der begynder normalt et nyt hold kort efter skolestart i august. Konfirmationen foregår 2. søndag i maj det følgende år. Se nærmere under konfirmation.

Når to skal giftes ?
1. Parret henvender sig til præsten og aftaler tidspunkt for vielsen.
Derefter udfyldes en attest via borger.dk og digital signatur, som sendes via nettet til kommunen. De giver herefter præsten tilladelse til vie jer. Den er kun gyldig i fire måneder, så I skal ikke søge for tidligt.
Hvis man vil have ændret efternavn i forbindelse med vielsen skal der søges særskilt om det. Se nærmere under http://personregistrering.dk under navne. Det foregår også elektronisk.
2. I rimelig tid før vielsen (ca. 1 måned) aftales en samtale med præsten, som forberedelse til vielsen.

Mange salmer i salmebogen kan bruges ved vielsen. Salmevalget nedenfor, som stammer fra præsten ved Galten kirke giver dig en mulighed for at se en salme og høre melodien fra et udpluk fra salmebogen:  
Mange andre salmer fra salmebogen kan også bruges.

Forslag til salmevalg med links til melodierne – klik på den enkelte salme

435: Aleneste Gud i Himmerig

  10: Alt, hvad som fuglevinger fik

702: Alterlyset i Herrens hus

402: Den signede dag med fryd vi ser

403: Denne er dagen, som Herren har gjort

725: Det dufter lysegrønt af græs

703: Det er så yndigt at følges ad

    6: Dig være, mildeste Gud fader
  
728: 
Du gav mig, o Herre, en lod af din jord

  52: Du, Herre Krist

369: Du, som gi’r os liv og gør os glade

291: Du, som går ud fra den levende Gud

726: Gak ud, min sjæl, betragt med flid

    4: Giv mig Gud, en salmetunge    

290: I al sin glans nu stråler solen

706: I blev skabt som mand og kvinde

700: Jeg ved en blomst så favr og fin

696: Kærlighed er lysets kilde

494: Kærlighed fra Gud

710: Kærlighed til fædrelandet

292: Kærligheds og sandheds Ånd

  41: Lille Guds barn, hvad skader dig

    2: Lover den Herre, den mægtige konge med ære    

    3: Lovsynger Herren, min mund og mit indre    

747: Lysets engel går med glans

  12: Min sjæl du Herren love

289: Nu bede vi den Helligånd

722: Nu blomstertiden kommer

  11: Nu takker alle Gud

750: Nu titte til hinanden de favre blomster små

321: O kristelighed

    5: O, havde jeg dog tusind tunger    

  15: Op, al den ting, som Gud har gjort

  30: Op, alle, som på jorden bor  

236: Påskeblomst! hvad vil du her

234: Som forårssolen morgenrød
 

 

Når et menneske dør ?
1. Dødsfald anmeldes så hurtigt som muligt af nærmeste pårørende til præsten i bopælssognet. Hvis begravelsen skal foregå i et andet sogn end bopælssognet kontaktes kontaktes præsten i dette sogn.
2. Et bedemandsfirma kan kontaktes for hjælp med de praktiske ting.
3. Der aftales tidspunkt for begravelse/bisættelse med præsten og de pårørende og præsten mødes for at tale om dødsfaldet og begravelseshandlingen.
4. Graveren kontaktes vedrørende valg af gravsted.
Det økonomiske vedrørende oprettelse gravsted m.m. ordnes efter begravelsen
Efter begravelsen er man velkommen til at kontakte præsten.
Alle Helgens søndag (1. søndag i november) nævnes alle de døde inden for det sidste år, som på een eller anden måde havde en tilknytning til Abild sogn.

Rigtig mange salmer kan bruges fra salmebogen til begravelse og salmevalget fra præsten ved Galten kirke nedenfor giver dig god mulighed for at vælge en salme og ved at trykke på den understregede tekst kan du se salmen og høre melodien. 
Mange andre salmer fra salmebogen kan også benyttes ved begravelsen/bisættelsen.

Forslag til salmevalg med uddrag af tekster og links til melodier – klik på den enkelte salme

10: Alt, hvad som fuglevinger fik 5v, Grundtvig

33: Han, som har hjulpet hidindtil

Thi når vor sjæl er i Guds hånd,
Guds-ordet i vort hjerte,
da brister for os alle bånd,
som pine kan og smerte,
da åbner sig som aldrig før
Guds-rigets port, Guds-husets dør
og livets kilder alle.

  3: Lovsynger Herren, min mund og mit indre! 10v, Grundtvig

 11: Nu takker alle Gud 3v, Martin Rinckart

 26: Nærmere, Gud, til dig 5v, Sarah Adams

   5: O, havde jeg dog tusind tunger 7v, Brorson
  
   8: Om alle mine lemmer 6v, Peter Dass

36: Befal du dine veje og al din hjertesorg. Gehard. 6v.

Befal du dine veje
og al din hjertesorg
til hans trofaste pleje,
som bor i Himlens borg!
Han, som kan stormen binde,
hvem bølgen lyde må,
han kan og vejen finde,
hvorpå din fod kan gå.

31: Til himlene rækker din miskundhed, Gud. Ingemann, 4v.

34: Gud skal alting mage 6v, Brorson

49: Ingen er så tryg i fare 7v, Frederik Engelke

46: Sorrig og glæde de vandre til hobe 7v, Kingo

50: Under dine vingers skygge. Timm. 5v.

Herre, lad mig bo og bygge,
til du vil hjemkalde mig.

52: Du, Herre Krist, min frelser est. Hammerich. 6v.

Da ved jeg vist,
o Jesus Krist,
du vil mig ej forlade.
Du siger så:
Kald du mig på,
hjælp skal du få,
og intet skal dig skade.

217: Min Jesus, lad mit hjerte få 4v, Grundtvig

Da bliver nådens tid og stund
mig sød og lystelig,
til du mig kysser med din mund1
og tager hjem til dig.

Mit hjerte i den grav, du lå
til påskemorgen rød,
lad, når det aftner, hvile få
og smile ad sin død.

538: At sige verden ret farvel 9v, Grundtvig

218: Krist stod op af døde i påske-morgenrøde! 3v, Grundtvig

537: Lær mig, o skov, at visne glad 4v, Oehlenschläger

Kom i den sidste nattevagt
i en af mine kæres dragt,
og sæt dig ved min side,
og tal med mig, som ven med ven,
om, hvor vi snart skal ses igen
og glemme al vor kvide!

784: Altid frejdig, når du går 3v, Chr. Richard

121: Dejlig er jorden! 3v, Ingemann

571: Den store hvide flok vi se 3v, Brorson

122: Den yndigste rose er funden 8v, Brorson

192: Hil dig, Frelser og Forsoner! 9v, Grundtvig

Kærligheden, hjertegløden
stærkere var her end døden;
heller giver du end tager,
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted.

770: Jeg er træt og går til ro 4v, Kristian Arentzen

729: Nu falmer skoven trindt om land 10v, Grundtvig

224: Stat op, min sjæl, i morgengry 6v, Wexels

Kom, hjerte, med hvad dødt du har,
hvad du med sorg til graven bar,
gak med det alt til ham, som døde,
men levende dig nu vil møde!
O salig påskemorgenstund
med guld i mund!

233: Jesus lever, graven brast 2v, Nordahl Brun

Jeg har vundet, Jesus vandt;
døden opslugt er til sejer,1
Jesus mørkets fyrste bandt,
frihed jeg ved Jesus ejer;
åben har jeg Himlen fundet,
Jesus vandt, og jeg har vundet!

289: Nu bede vi den Helligånd 5v, Grundtvig

O Talsmand! lad os finde trøst,
som barnet finder den ved moders bryst,
i din søde stemme,
så al vor elende
smilende vi glemme
over salig ende!
Herre, hør vor bøn!

236: Påskeblomst! hvad vil du her? 6v, Grundtvig

305: Kom, Gud Helligånd, kom brat 5v, Grundtvig

Sjælesørger allerbedst,
hjertekamrets ædle gæst!
Vær hos os til stede
med Guds fred i storm og strid,
himmelsk trøst i trængsels tid!
Sluk vor sorg med glæde!

321: O kristelighed! 7v, Grundtvig

Lyksalige lod,
at leve, hvor døden har mistet sin brod,
hvor alt, hvad som blegned, opblomstrer på ny,
hvor alt, hvad der segned, opfarer i sky,
hvor kærlighed vokser som dagen i vår,
med roser i hår!

375: Alt står i Guds faderhånd 3v, Grundtvig

552: Nu har du taget fra os 5v, Lissner

Nu har du taget fra os,
hvad du engang har givet.
Nu favner døden den, der
for os var selve livet.
Og intet bliver mere
helt, som det var, herefter,
for sorgen river i os
med kærlighedens kræfter.

Så lad kun sorgen synge,
få luft for al sin klage,
og lad kun savnet tynge,
din godhed blir tilbage.
Du gir os nye kræfter.
Du knytter nye tråde.
Og hvad så sker derefter,
må komme af din nåde.

336: Vor Gud han er så fast en borg 4v, Luther

561: Jeg kender et land 13v, Grundtvig

Jeg kender et land,
hvor håret ej gråner, og tid har ej tand,
hvor solen ej brænder, og bølgen ej slår,
hvor høsten omfavner den blomstrende vår,
hvor aften og morgen går altid i dans
med middagens glans

O dejlige land,
hvor glasset ej rinder med tårer som sand,
hvor intet man savner, som ønske er værd,
hvor det ikkun fattes, som smertede her!
Hvert menneske søger med længsel i bryst
din smilende kyst.

773: Bliv hos os, når dagen hælder 5v, Ingemann

728: Du gav mig, o Herre, en lod af din jord 4v, Aastrup

732: Dybt hælder året i sin gang 8v, Boye

778: Fred hviler over land og by 7v, Ingemann

675: Gud, vi er i gode hænder 5v, Grundtvig

783: Kirkeklokke! mellem ædle malme 10v, Grundtvig

754: Se, nu stiger solen af havets skød 7v, Jakob Knudsen

674: Sov sødt, barnlille! 7v, Grundtvig

785: Tunge, mørke natteskyer 5v, Knudsen

Og når dødens nat engang
over mig sig sænker,
lad mig høre morgensang,
førend ret jeg tænker:
dine fugles morgensang
i den høje sommer,
der, hvor dag er altid lang,
natten aldrig kommer!

787: Du som har tændt millioner af stjerner

2. Tak for den lysende dag, der er gået
gaven til os, dine hænder har rakt.
Tilgiv os det, som vi ikke fik nået,
tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt.

3. Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte,
hver gang du gjorde vort liv til en fest.
Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte,
du ved alene, hvad tjener os bedst.

 
Ved graven:
402: Den signede dag med fryd vi ser v. 7
v. 7
Så rejse vi til vort fædreland,
dér ligger ej dag i dvale,
dér stander en borg så prud og grand
med gammen i gyldne sale;
så frydelig dér til evig tid
med venner i lys vi tale.

401: Guds ord det er vort arvegods 1v, Grundtvig

218: Krist stod op af døde i påske-morgenrøde! 3v, Grundtvig

217: Min Jesus, lad mit hjerte få 4v, Grundtvig

784: Altid frejdig når du går 3 v, Richard

439: O, du Guds lam, 3v.

 

Se endvidere
http://www.folkekirken.dk/hvad-goer-jeg-ved/hvad-goer-jeg-ved.html

Blanketter og yderligere vejledning findes på http://personregistrering.dk

Hjemmebesøg:
Enhver er velkommen til at sende bud efter præsten for en samtale i hjemmet eller en andagt i hjemmet, evt. med nadver.

Print Friendly, PDF & Email