Velkommen!

Velkommen til Abild kirkes hjemmeside.

Der er Gudstjenester i Abild kirke (max 30 min)

Prædiken nytårsdag Abild kirke 2021

Aflysninger pga. Covid-19 i 2021:
Vestslesvigs kirkehøjskole begynder igen til oktober
Stolegymnastik i Abild præstegård.
Indledende konfirmandundervisning er udskudt til oktober/november.
Litteraturkreds i konfirmandstuen
Abild pensionistforenings arrangementer er aflyst indtil videre.
Alle arrangementer i Sølsted forsamlingshus indtil videre
Konfirmationen er udskudt til 19. september

Mundbind i kirken

Vi skal bære mundbind eller visir, når man går ind og ud i kirke.

Gudstjenesterne må max. vare ½ time og det er kun kirkesangerne, der synger. Der vil nogle søndage være altergang.
Der må max. være 23 kirkegængere i Abild kirke.
Ved begravelser må der max være 23 i kirken og 27 ekstra uden for kirken.

Kirkens præst og medarbejdere skal kun bære mundbind eller visir, når de ankommer til kirken, og når de forlader den igen. Det er frivilligt, om præst og medarbejdere derudover ønsker at anvende mundbind eller visir i løbet af gudstjenesten eller den kirkelige handling.

Dette gælder alle gudstjenester
Tag mundbindet eller visiret på, inden du går ind i kirken eller konfirmandstuen. Skulle du have glemt mundbind eller visir, kan du ved henvendelse til en af kirkens medarbejdere få et mundbind udleveret, inden du går ind.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til sognepræst Erling Bjerrum-Petersen 74722850 Ebp@km.dk 

Abild kirke er åben for gudstjenester og besøg, men mens Corona-regler gælder, må der maksimum være 23 kirkegængere i kirkerummet, da der skal være 2 meters afstand mellem kirkegængerne, og i øjeblikket må man ikke synge.
Hvis man
kommer fra samme husstand må man gerne sidde sammen.

 

Tekstede andagter fra Abild kirke kan ses under onlinegudstjenester.

Det er også muligt at følge med i Abild kirke på facebook.
Her vil du finde aktuelle billeder og omtale af de enkelte arrangementer i og omkring kirken. 
Like os på facebook og få besked når der er nyt!

Søger man efter gamle konfirmandbilleder fra 1923 til i dag ses de under aktuelt/konfirmander.
Der kan man også finde billeder af guldkonfirmander. 

 

Copyright Erling Bjerrum-Petersen. Billeder og indlæg må kun bruges med tilladelse.

 

 

Print Friendly, PDF & Email