Vestslesvigs kirkehøjskole

Program for Vestslesvigs Kirkehøjskole oktober – november 2018 i Brorsonhus kl. 9.30 – 11.30 på Kirkepladsen 2. Tønder.

Tirsdag den 2. oktober ”Das gleiche anders gemacht! Om dansk og tysk kirkeliv i grænselandet“ 
ved ægteparret Signe von Oettingen, sognepræst ved Ribe Domkirke og Senior Matthias Alpen, Pastor in Lügumkloster.

Tirsdag den 9. oktober ”Fra dødningehjem til de levendes land – litteratur og kristendom”
ved sognepræst og forfatter, Gudmund Rask Pedersen.
Et foredrag med litteraturen (primært moderne skønlitteratur og film) anvendt i forsøget på at få kastet lys ind over, hvad det vil sige at være menneske, og samtidig hermed om muligt få åbnet op for kristendommens tale om menneskelivet.
Mere eller mindre fantastiske fortællinger fra litteraturens verden som øjenåbnere for den forvandling det hele tiden kommer an på: Bevægelsen fra dødningehjem til de levendes land. Fra ødelagt liv til nyt liv. Dette forunderlige at kunne blive sat sammen igen af ord der forløser. Få sit eget liv (gen)fortalt og selv (igen) blive medfortæller på det. Kort sagt: Opstandelse af døde. En række forfattere vil blive inddraget: Paul Auster, Kerstin Ekman, Torgny Lindgren, Göran Tunström, Astrid Lindgren, Jan Kjærstad… 

Tirsdag den 23. oktober ”Huset med de mange boliger – et billedforedrag om nyere dansk kirkekunst” ved forfatter, præst og kunsthistoriker Lisbeth Smedegaard Andersen. 
Flere og flere kirker får ny kirkekunst i disse år. Men ligesom kirken er i udvikling, sådan er kunsten det også, og det er et stadigt spørgsmål, hvordan denne nye kirkekunst skal udformes. De nye kirkekunstnere tolker deres opgave meget forskelligt, og der vil i foredraget blive vist eksempler på både figurativ og non-figurativ kunst, ligesom gennemgangen vil spænde fra de store totaludsmykninger til mindre udsmykninger med en ny altertavle eller en anderledes indgang ind i kirkerummet.

Tirsdag den 30. oktober ”Kirkegårdskultur” ved biskop i Ribe, Elof Westergaard.
De danske kirkegårde er betydningsfulde og værdifulde fælles rum. Det er nemt at glemme som borger i et moderne samfund.
Biskop Elof Westergaard, som også er formand for Foreningen for kirkegårdskultur vil tale om kirkegårdens betydning og fremtid.

Tirsdag den 6. november Mit liv med Sigrid Undset” ved provst i Tønder, Christina Rygaard Kristensen.
Sigrid Undset har skrevet nogle af de mest vidunderlige bøger jeg kender. Hun har også skrevet modige og tænksomme, og til tider provokerende, debatindlæg i sin samtid. Hun har gjort sig mange tanker om den kristne tro, både i nogle af sine romaner og i sine debatindlæg. Helt personligt har hun været en følgesvend gennem det meste af mit liv.
Foredraget vil være en blanding af fortælling om hendes forfatterskab og liv, oplæsning af korte udvalgte citater og fortælling om, hvorfor netop disse blev skelsættende for mig.

 Tirsdag den  13. november ; ”Rantzau” ved sognepræst, Ribe Domkirke, Torben Bramming. Johan Rantzau var den tysker, som gennemførte reformationen i Danmark. Gennem rejser, krige og byggerier kom han til at betyde meget for det nye lutherske land. Men på grund af sin blodige fremfærd gennem tre krige har man ikke villet huske ham. Foredraget vil drage hans eventyrlige og afgørende liv og indsats frem igen.

Tirsdag den 20. november Udflugt (program og tilmelding følger)

 

 

Program for vintersemesteret 2018. Det kan downloades her.

Tirsdage kl. 9.30 – 11.30

Tirsdag den 16. januar Tidligere leder af Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder INGER LAURIDSEN: 
”Bag tremmer. Indsatte i Tønder arrest 1812-42” “Foredraget vil fortælle om nogle af de mennesker, der ulykkeligvis havnede i få dage eller i længere tid i fængselscellerne i den gamle arrest, der i dag er en del af museet i Tønder.

Tirsdag den 23. januar Sogne- og fængselspræst  GERTRUD YDE IVERSEN, Rømø/Reenbæk. ”Livet i dag bag tremmerne” 
Hvad laver en præst i et fængsel i dag og på hvilken måde kan en præst være med til at forberede de indsatte på en tilværelse udenfor fængselsmuren.

Tirsdag den 30. januar Sognepræst ved Marmorkirken i København, MIKKEL WOLD ”Sjælesorg – teologi eller psykologi”
Om en kirkelig disciplin og dens møde med psykologien – og om kunsten ikke at skulle gå ind i sig selv for at finde sig selv

Tirsdag den 6. februar Højskolelærer og foredragsholder,: LARS THORKILD BJØRN: ”Asta Grundtvig – en ”ukendt”, men stærk kvinde med stor indflydelse” (se mere i selve programmet) I samarbejde med Folkeuniversitetet.

Tirsdag den 13. februar vinterferie.

Tirsdag den 20. februar Musikhistoriker og formidlingsleder KARSTEN ESKILDSEN: Rued Langgaard—lyden af tro og håb.
kl. 11,30 – ca.12 Årsmøde

Tirsdag den 27. februar Sognepræst og forfatter SØREN MATTHIESEN: ”Ud over al forstand. Tilværelse og tro i Dostojevskijs forfatterskab” 
Foredraget forudsætter ikke noget forhåndskendskab til Dostojevskij, men man kan læne sig tilbage og lytte til de dramatiske fortællinger.

Tirsdag den 6. marts Udflugt (program følger)

Print Friendly, PDF & Email