Vestslesvigs kirkehøjskole

Nyt program udkommer sidst i august og Kirkehøjskolen begynder igen 1. oktober kl. 9.30 i Brorsonhus.

Program for udflugt den 12.3. til bl.a. Videbæk

Program for Vestslesvigs Kirkehøjskole  januar – marts 2019 i Brorsonhus kl. 9.30 – 11.30 på Kirkepladsen 2. Tønder.

Se programfolder her.

Tirsdag den 22. januar ”Naturens skønhed trækker himlen ned til os!” ved billedkunstner Simon Aaen, Rønde.
Han har udsmykket 4 kirker og 16 sognegårde. Hør ham fortælle om hans arbejde og få et indblik i vejen fra inspiration til det færdige værk.
Se mere på www.simonaaen.com

 

Tirsdag den 29. januar ”Bach og Händel – barokken to store mestre” ved rektor Hans Chr. Hein, Løgumkloster.
“De to komponister, der blev født i samme år i Tyskland, fik et meget forskelligt livsløb. Hvor Bach virkede og levede i et snævert geografisk område, rejste Händel til såvel Italien som England, hvor han levede størstedelen af sit liv. Deres værker har mange ligheder, men også forskelle, hvilket vil blive belyst i foredraget med musikeksempler.”

 

Tirsdag den 5. februar ”Islam i Europa” ved sognepræst i
Glücksburg, Ruben Fønsbo.
Gennem de senere år har Islam og muslimer fyldt meget i medier og politik, både i forbindelse med indvandring og terror, og flere steder udtrykkes endda frygt for en muslimsk magtovertagelse i Vesten. Men hvor meget hold er der i frygten? Kommer det nogensinde til at ske?
Vi ser på Islams historie og nøgleskikkelser, drager paralleller til kristendommen, og derefter får vi et kig på situationen i verden, Europa og Danmark med udgangspunkt i 11. september 2001. Vi tager også fat på en række kendte og mindre kendte forestillinger om Islam og muslimer, og ser på de aktuelle forhold og den forventede udvikling frem til 2060.
Måske er der ikke grund til bekymring i samme omfang som man til hverdag får indtryk af.

Tirsdag den 12. februar: Vinterferie

Tirsdag den 19. februar ”Hvem bestemmer?” – En fortælling om arbejdet i liturgikommissionen. ved fakultetsleder, Thomas B. Mikkelsen, Aarhus.
Måden vi fejrer gudstjeneste på – formen, sproget, musikken – har altid været i bevægelse. Liturgi er en levende og foranderlig størrelse. Alene på de 25 år, der er gået siden sidste nye gudstjenesteordning, er der sket meget i både samfund og kirke.
Ny viden, nye behov, nye muligheder, nye udfordringer. Det medfører ændret praksis. Og vi må tage debatten:
Hvordan bliver der plads og frihed til liturgisk udvikling med blik for den rige tradition, søndagens gudstjeneste bygger på? Hvordan skal rammerne for et levende og vedkommende gudstjenesteliv være? Og hvem bestemmer?

Tirsdag den 26. februar ”Livet –  det dejligste eventyr.

FU                 Kristendommen i H. C. Andersens forfatterskab” ved pastor, Kaj Mogensen Bedsted Thy:
Troen på at Gud er kærlighed, at Gud har skabt os mennesker i sit billede, og at Gud elsker alle mennesker, er den røde tråd i H.C. Andersens digtning, som han enkelt og dybt udfolder i eventyr og historier, digte, dramaer og romaner. Denne tro sættes bestandigt på prøve. I foredraget belyses dette ved en fortolkning af H.C. Andersentekster – både kendte og mindre kendte. Som H.C. Andersens forfatterskab vil også foredraget oplyse og oplive.

Tirsdag den 26. februar 11,30 – ca.12 Årsmøde

 

Tirsdag den 5. marts ”Rudolph Arendt” – ”Den store forudsætning. Om Rudolph Arendt – en glemt teolog?” ved pastor, Sten Tygesen, Tønder
Rudolph Arendt var sognepræst i Tønder 1962—1973 og har et spændende teologisk forfatterskab med mange etiske betragtninger.

 

Tirsdag den 12. marts Udflugt (program følger)

FU: I samarbejde med Folkeuniversitetet

Print Friendly, PDF & Email