Menighedsrådsmøder Referat og dagsorden

Næste møde.  Se referatet

 1. 165

 

Møde onsdag den 7. juni 2017 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 165

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Afbud:

 Dagsorden /Referat 

 1. Indledning 
 2. Debatoplæg: ”Visioner” vedhæftet artikel.
  udsat til næste møde
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  september kl. 19 budgetsamråd; 23. august valg til provstiudvalg;
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2018 ved Trine.
  Budget afleveret den 7.6.2017 kl. 20.18
 5. Nyt fra udvalgene.
  Præstegårdsjorden udlejes den 21. juni kl. 18 i konfirmandstuen.
  Graver: Stilling er ledig pr. 1.8. og er opslået med frist den 15. juni.
  Tilbud på maling af væg i kapel, toilet og vinduer i præstegård blev fremlagt og vi accepterede det billigste tilbud 16.806,25 kr.
 6. Sognepræsten orienterer
  Nyt kirkeblad, Lutherfejring den 12-15. oktober i Ribe.
  Våbenhuskaffe den 18.6 Trine og 6.8. Inge.
  Orientering om pinsevandring og gudstjenester.
 7. Landudlejning. Vi serverer møllehjul + drikkelse (20 mand)
 8. Næste møder: onsdag den 21. juni kl. 18.00 landudlejning; tirsdag den 12. september; søndag den 15. oktober Udflugt; onsdag den 15. november; søndag den 3. december Jubilæum for præsten efter gudstjenesten.

Referat fra 2.5.2017

Møde onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 163

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke og Erling Bjerrum-Petersen.
Afbud: Erik Larsen

Dagsorden /Referat

 1.  Indledning ved Erling. 
 2. Debatoplæg: Samtalekort om fællesskab
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Provstisamråd den 6. april i Skærbæk fritidscenter kl. 19. Alle kan deltage
 4. Årsregnskab 2016 til godkendelse ved Trine.
  Momsberegningen er godkendt med arealberegning model 1.
  Regnskabet er behandlet og afleveret 08-03-2017 kl. 20.13.37 og menighedsrådet har godkendt det.
 5. Nyt fra udvalgene.
  Kontrakter for landudlejning sendes forlods til godkendelse i provstiudvalget.
 6. Sognepræsten orienterer.
  Våbenhuskaffe 26/3 Mette; 16/4 Inge og 28/5 Kurt
  Mad til miniafslutning ved Inge og Mette; Inge sidder ved telegrammerne ved konfirmationen.
 7. Eventuelt.
 8. Næste møder: tirsdag den 2.maj kl. 18.00; onsdag den 7. juni; onsdag den 21. juni kl. 18.00 landudlejning; tirsdag den 12. september; søndag den 15. oktober Udflugt; onsdag den 15. november; søndag den 3. december Jubilæum for præsten efter gudstjenesten.

                                                         

Møde onsdag den 17. januar 2017 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 162

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Anne Mette.
 2. Debatoplæg: Samtalekort om gudstjenesteliv ”Hvad mener i?”.
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
 4. Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine. 
 5. PWC beholdningseftersyn den 25.10.2016.
  Underskrevet 
 6. Kirkegårdstakster 2017
  omregningsfaktor 41,174 fra provstiet bliver indregnet i oversigten.  
 7. Fastsættelse af vedtægter og honorarer for menighedsrådsmedlemmerne.
  Honorarer og vedtægter uforandret. 
 8. Skal vi have en RAMS repræsentant?
  Ingen meldte sig som repræsentant. 
 9. Gennemgang af synsudsat arbejde.
  Gennemgået 
 10. Mobiltelefonaftale iflg. tilbud fra TDC
  Trine arbejder videre på at få en aftale. 
 11. Nyt fra udvalgene.
  Spiseaften den 29/1 kl. ca 12; Holger Lissner til en sangaften; Inger Lauridsen fortælle personer på kirkegård og bevaringsværdige gravsten. 
 12. Sognepræsten orienterer.
  Ansat i Hostrup og Højst i januar og februar; Våbenhuskaffe den 26/2 Erik
  Hjemmeside skal fornys inden 1. marts – nyt domæne købt 
 13. Eventuelt.
  Forespørgsel om at lægge en ekstra gravsten på gravsted 403-404, fra et nedlagt gravsted andet sted. Det så vi ikke noget problem i, hvis han selv ordner det. 
 14. Næste møder
  Onsdag den 8/3; tirsdag den 2/5 kl. 18; onsdag den 7/6; onsdag den 21/6 kl. 18 Landudlejning; Tirsdag den 12/9; søndag den 15/10 Udflugt; onsdag den 15/11; Jubilæum for præsten den 3/12 efter gudstjenesten
Print Friendly