Menighedsrådsmøder Referat og dagsorden

Næste møde.  Se referatet

Møde: onsdag den 15. januar 2020 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården. nr. 183

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen, personalerepræsentant Renate.

Dagsorden /Referat

 1.  Indledning ved Anne Mette.
 2. Samtale over (Kort om gudstjeneste – Samtalekort).
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
 4. Budgetopfølgning og kvartalsrapport, ved Trine.
  drøftet kvartalsrapporten.
 5. Genfremsendelse af udvidelse af graverhus (brev fra provstiet den 13.11.2019)
  Vi fastholder den oprindelige plan.
 6. Uddeling af legater.
  a) Restkapitalen af ”Margrethe Jensens Kongsbjergs mindelegat” blev uddelt og legatet er hermed nedlagt.
  9 har ansøgt og beløbet blev fordelt mellem 4 ansøgere.
  b) Restkapitalen af ”Carsten S. Hansen og hustrus legat” blev uddelt og legatet er hermed nedlagt.
 7. Folkemøde, udflugt
  24/5 flytter vi gudstjenesten til Ribe og deltager i Domkirkens gudstjeneste og tilbyder transport mm i forhold til budgettet for 2020
  Inge, Mette og Erling arbejder videre på sagen.
 8. Kirkegårdstakster, fakturering fra kirkegårdsmodulet
  Graveren og kirkeværgen får et kursus ang. Fakturering i kirkegårdsmodulet.
 9. Valg til menighedsråd 2020.
  Valgkursus den 12. marts i Aabenraa, hvor Kurt, Inge, Trine og Mette deltager.
 10. Nyt fra udvalgene.
  Spis sammen og syng sammen kl. 18 sammen med koret.
  Renate, Erik og Mette laver et oplæg
  Musikalsk legestue i forsommeren i stedet for efteråret.
 11. Sognepræsten orienterer.
  Minikonfirmander begynder sidst i januar med afslutning den 27.3,
  Gudstjenester mm gennemgået med kaffe og lørdagsdåb
  Vandring 2. påskedag; Morgenvandring og fælles gudstjeneste 2. pinsedag;
  Fælles gudstjeneste med kaffebord på Pebersmark grænse 16/8 med forudgående vandring fra Burkal kl. 8; Høstgudstjeneste den 20/9, Syng dansk 29/10 og 9 læsninger den 13/12.
 12. Eventuelt.
 13. Næste møder: 3.3 med regnskab; 22.4 kl 17.30 syn; 12.5 offentligmøde ang. Menighedsrådsvalg; 13.5 udflugt; 24.5 til Ribe; 9.6; 12.8; 15.9 valgforsamlingsmøde; 6.10; 11.11

Møde: onsdag den 6. november 2019 kl. 18.30 i Konfirmandstuen, Præstegården. Nr. 182

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen, personalerepræsentant Renate.

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Trine.
 2. INFOMØDE: Ingen mødte op.
 3. Samtale over (Kort om gudstjeneste – Samtalekort)?
 4. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Budgetseminar i Ballum: Ved dette møde fremgik det at vi ikke måtte udbetale kørselsgodtgørelse til vikarer. Fra Ribe er kommet en skrivelse hvor vi godt må udbetale kørsel til organistvikarer til lav takst og det bliver vi ved med.
 5. Budgetopfølgning og kvartalsrapport, ved Trine.
  Gennemgået og underskrevet.
 6. Aktiviteter i 2020 (Kirkedage i Ribe, 100 år for genforening) skal der afsættes penge i budgettet? Hylde i baggang 2500 kr; Tæppe til kirke 5000 kr; Genforeningstur til Ribe og Pebersmark for menigheden 15.000 kr; Maling af vægge i konfirmandstuen.
 7. Budget 2020 færdigbehandling
  Afsendt den 6.11. 2019 kl. 20.02
 8. Hellesens Legat ved Erling
  Inge og Mette er udpeget til legatbestyrelsen sammen med sognepræsten i stedet for Sotto og Truels.
 9. Valg af:
  Formand                        Kurt Nissen                        
  Næstformand               Erik Larsen
  Kirkeværge                   Inge Rahr                           
  Kasserer                        Trine Aaløkke
  Kontaktperson             Mette Rathcke                   
  Sekretær                       Erling Bjerrum-Petersen
  Bygningskyndig           Jens Otto Jordt
  Underskriftsberettiget  Trine Aaløkke
 10. Valg til menighedsråd 2020.
  Flere blev foreslået og vi tager det op til de næste møder.
 11. Nyt fra udvalgene.
 12. Sognepræsten orienterer.
  En konfirmand fra Møgeltønder til specialundervisning; konstitueret i Bedsted i forbindelse med Heine Holmgaards sygdomsperiode; Kirkekaffe 8/12 Mette; 26/12 Erik; 1/1 Trine
 13. Næste møder husk kalender.
  15/1; 3/3 med regnskab; 22/4 kl. 17.30 syn; 12. maj offentligt møde ang. Menighedsrådsvalg; 13/5; Udflugt 24/5 til Ribe; 9/6; 12/8; 15. september valgforsamlingsmøde; 6/10; 4/11
 14. Eventuelt
 1. Næste møde er udflugt den 7/12.

Møde: onsdag den 2. oktober 2019 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 181.

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen, personalerepræsentant Renate.

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Inge.
 2. Samtalekort over ”Gudstjeneste” fra menighedsrådsforeningens blad.
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
 4. Budgetopfølgning, ved Trine.
  Vi søger 5% midler til gasfyr og ringesystem til klokke og evt. skotrende på præsteværelse.
 5. Færdigbehandle budgettet 2020.
  udskudt til efter budgetsamråd.
 6. PWC – Revisionsprotokollat til årsregnskab 2018 til behandling.
  Gennemgået og godkendt. Vi har valgt at fortsætte med gældende praksis.
 7. Gravermedhjælperstillingerne/orientering om de lokale lønforhandlingerne.
  Lønforhandling med graveren er godkendt.
 8. Forslag til, hvordan vi fordeler de 520 gravermedhjælpertimer (bilag) ved Trine.
  Forslag godkendt og der laves nye kontrakter. Henriette på 464 timer og Erik på 56 timer.
 9. Tilbud på et nyt gasfyr.
  Der er hul i brændkammeret og servicemanden ville ikke servicere den, da det muligvis ville gå helt i stykker. Se punkt 4.
 10. Fordeling af høstoffer.
  2005 kr. fordeles mellem Kirkens Korshær 1005 kr. og Danmission 1000 kr.
 11. Nyt fra udvalgene.
  Syng Dansk den 31/10 Kurt laver kirkekaffe bagefter
  Infomøde den 6/11. Kurt om året. Trine om regnskab. Valget skal nævnes
 12. Sognepræsten orienterer.
 13. Eventuelt:
 14. Næste møder; onsdag den 6/11 infomøde, udflugt den 7/12.

Møde: onsdag den 21. august 2019 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården. nr. 180.

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, og Erling Bjerrum-Petersen, personalerepræsentant Renate.
Afbud: Erik Larsen

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Renate.
 1. Samtale over ”Gudstjeneste” fra udvalget.
 1. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Orientering om problemer med betaling og fornyelse af særlige gravsteder.
  Vi har pt. ingen bevaringsværdige gravsteder.
 1. Budgetopfølgning og kvartalsrapport, ved Trine.
  Godkendt
 1. Nyt fra udvalgene.
  Udflugt er udsat og det bliver evt. lørdag den 7. dec.
  Infomøde fra menighedsrådet den 6.11. kl. 18.30
 1. Sognepræsten orienterer.
  Nyt kirkeblad er på vej med orienteringsmøde og syng dansk. Våbenhuskaffe 1.9. Inge; 6.10. Erik; 3.11 Trine og 10.11. Inge
 1. Eventuelt
 1. Næste møder; Udflugt søndag den15/9; onsdag den 2/10; onsdag den 6/11.

Møde: onsdag den 12. juni 2019 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården. nr. 179

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke og Erling Bjerrum-Petersen, personalerepræsentant Renate Osterholz.
Afbud: Erik Larsen

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Kurt.
 1. Samtale om ”Kirken i sommerlandet-idekatalog” Vi snakkede om en aftengudstjeneste på spejdergrunden sommeren 2020.
 1. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
 1. Takster til organister.
  Vi bruger Dansk musikerforenings takster.
 1. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2020 ved Trine.
  Godkendt og afleveret 12-06-2019 kl. 20.23.24
 2. Nyt fra udvalgene.
 1. Sognepræsten orienterer.
  Kirkekaffe 7/7. Trine; sommerferieplan fremlagt.
  Orientering om ”Sundhed på Hjul” i samarbejde med Tønder kommune. Et projekt til at engagere ældre til motion.
  Syng Dansk i uge 44 evt. torsdag den 31. oktober med spisning før.
  Orientering om menighedsrådet efter gudstjenesten kl. 14 enten den 6/ eller 29/9.
 2. Eventuelt:
  26/9 messe i Fredericia.
 1. Næste møder; onsdag den 21/8; Udflugt søndag den15/9; onsdag den 2/10; onsdag den 6/11.

Syn / møde onsdag den 15. maj 2019 kl. 18,30 ved kirken nr. 178.

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Afbud: personalerepræsentant Renate

Dagsorden /Referat

 1. Syn over kirke, kirkegård og præstegård (vi mødes foran kirken)
 1. Derefter i konfirmandstuen indledning ved Kurt.
 1. Synsudskrift udfyldes.
 1. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
 1. Budgetopfølgning og kvartalsrapport, ved Trine.
  gennemgået Kvartalsrapport godkendt.
 1. Budget 2020. Herunder lønforhøjelse til graver, rygstøvsuger, stanghækkeklipper.
 1. Inge bestiller elektriker. Erling viser hvor stikkontakterne til plænerobotterne skal monteres.
 1. Næste møder: onsdag den 12/6; onsdag den 21/8; Udflugt søndag den 15/9; onsdag den 2/10; onsdag den 6/11

Møde: tirsdag den 2. april 2019 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 177

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen, personalerepræsentant Renate Osterholz.

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Erik.
  (Kurt, Renate Osterholz, Inge, Trine, Anne Mette, Erling)
 2. Samtale over ” Oxford rapport vedr.: arbejdspladskultur som årsag til mobning i folkekirken.
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Vi har drøftet om det skal være gratis at begraves og bisættes og vi mener, at det skal være gratis at komme i jorden.
 4. Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
  udskudt
 5. Anskaffelse af et par robotter v. Erik
  Vi har fået 2 tilbud på plæneklippere med næsten samme pris. Vi vælger Stiga fra Tønder Maskinudlejning. Erik forhandler færdig og iværksætter det.
 6. Renovering af badeværelse i præstegården.
  Udskudt til næste gang.
 7. Udvidelse af graverhus.
  Tegninger drøftet, men priser kommer først til næste møde.
 8. Spise og sangaften med Holger Lissner
  Kurt leder aftenen. Inge og Mette laver mad. Trine laver kirkekaffe til efter sangaftenen.
 9. Nyt fra udvalgene.
  Fra medarbejdermødet ønskes en rygstøvsuger, køleskab (købes med det samme), hækklipper med langt skaft, Ekstra salmebøger med stor skrift, udskiftning af dårlige salmebøger
 10. Sognepræsten orienterer.
  Inge passer på telegrammer under konfirmationen.
 11. Evt.
  Henriette og Renate har været i børnehaven angående udvidet legestue. De arbejder videre med det og kommer med et oplæg.
 12. Næste møder: Syn onsdag den 15/5 18,30; onsdag den 12/6; onsdag den 21/8; Udflugt søndag den 15/9; onsdag den 2/10; onsdag den 6/11.

Møde: onsdag den 6. marts 2019 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården. Nr. 176.

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen, personalerepræsentant Renate Osterholz.
Afbud:

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Erling.
 1. Samtale over ”Fokus på trivsel – forebyggelse af mobning”
 1. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  gennemgået.
 2. Fremlæggelse og aflevering af Årsregnskab 2018, ved Trine.
  Regnskabet viser et overskud på 90.397,04 kr. og med 318.354,87 kr. i frie midler. Regnskabet er godkendt og sendt den 6.3.2019 kl. 20:00.
  Brev vedrørende anvendelse af overskud sendes til provstiet.
 3. Godkendelse af kirkegårdstaksterne.
  Vi koordinerede priser på blomster
 4. Anskaffelse af et par robotter.
  Erik får tilbud på 2 robotplæneklippere til haven.
 5. Renovering af badeværelse i præstegården.
  Inge kontakter et VVS/køkkenfirma.

 

 1. Udvidelse af graverhus.
  Vi får nogle tegninger og prisoverslag til næste møde.
 2. Nyt fra udvalgene.
  Ella vil sy et tæppe til kirken, som kan ligge øverst i kirken til musikalsk legstue.
  Erik sørger for annonce til sangaften til Holger Lissner.
 3. Sognepræsten orienterer.
  Våbenhuskaffe den 21/4 Erik og 19/5 Inge
  Familiegudstjeneste den 5/4 spisning. Inge og Mette laver mad.
  Sognet tilmeldes salmedatabasen
 4. Eventuelt.
 5. Næste møder tirsdag den 2/4; Syn onsdag den 15/5 18,30; onsdag den12/6; onsdag den 21/8; Udflugt søndag den15/9; onsdag den 2/10; onsdag den 6/11.

Møde: onsdag den 16. januar 2019 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården. Nr. 175

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen, personalerepræsentant Renate Osterholz.

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Anne Mette.
 2. Samtale om Østeuropæere i Abild sogn.
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
 4. Budgetopfølgning og kvartalsrapport, ved Trine.
  Motoren til klokken slår relæet hele tiden og skal udskiftes i.flg. tubalka. Vi er nødt til at købe en ny motor, som vil koste godt 20.000 + moms. Provstiet er orienteret og vi vil sørge for udskiftning.
 5. Forslag om nedlæggelse af den ene gravermedhjælperstilling?
  Stillingen bibeholdes
 6. Margrethe Jensens mindelegat. Der var 8 ansøgere, som hver får får en portion.
  Carsten S. Hansen og hustrus legat (kan ikke søges)
  godt halvdelen af legatkapitalen uddeles i år til Mushemba og resten uddeles næste år.
 7. Nyt fra udvalgene.
  Knæfaldet er ved at blive malet.
 8. Sognepræsten orienterer.
 9. maj er der kirkegårdsvandring kl. 18.30 med andagt i kirken.
 10. Næste møder onsdag den 6/3; tirsdag den 2/4; Syn onsdag den 15/5 18,30; onsdag den 12/6; onsdag den 21/8; Udflugt søndag den 15/9; onsdag den 2/10; onsdag den 6/11.

Møde: tirsdag den 6. november 2018 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 174

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen, personalerepræsentant Renate Osterholz.

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Trine.
 2. Samtale over ”Fokus på trivsel – forebyggelse af mobning”
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
 4. Valg af: Formand:      Kurt Nissen                       
  Næstformand:            Erik Larsen
  Kirkeværge:                Inge Marie Rahr                
  Kasserer:                     Trine Aaløkke
  Kontaktperson:         Anne Mette Rathcke   
  Sekretær:                    Erling Bjerrum-Petersen
  Bygningskyndig:       Jens Otto Jordt          
  Underskriftsberettiget:  Trine & Kurt
 5. Budgetopfølgning og kvartalsrapport for 3. kvartal, ved Trine.
  Gennemgået & godkendt. Vi ansøger om at bruge det resterende anlægsbudget på 20.000 til dækning af uforudsete udgifter og projektering af graverhus.
 6. MR’s udtalelse til revisionsrapport vedr. arbejde udført af MR-medlem, ved Trine.
  Redegørelse om revisionsrapport underskrevet af menighedsrådet.
 7. Takster for organist- og kirkesangervikarer 2018.
  Nye takster vedtaget.
 8. Forslag om nedlæggelse af den ene gravermedhjælperstilling
  begrundelse: det er yderst svært at finde egnede til jobbet p.gr.a. det lave timetal. I stedet flyttes lønkronerne for stillingen, 58000 kr, over til konto for fremmede arbejde, og hjælp til blomsterplanting, grandækning og hækklipning søges via et vikarbureau. Græsklipning i præstegården foretages i 2019 af robot!
  Vi udskyder beslutningen til foråret 2019.
 9. Skal budget 2019 ændres vedr. gravermedhjælperstilling? ved Trine.
  Vi udskyder beslutningen til foråret 2019
 10. Behandling og godkendelse af budget 2019.
  Budget afsendt den 6/11 2018 kl. 21.20.18
 11. Nyt fra udvalgene.
  Kirkegårdsudvalget: Mangler vil blive ordnet inden jul.
  Et fint sangarrangement og orientering fra menighedsrådet den 1/11.
  De 9 læsninger: arrangement i konfirmandstuen efter arrangementet.
 12. Sognepræsten orienterer.
  Orientering om tjenester året ud og kirkebladet for november og december.
 13. Eventuelt
 14. Næste møder husk kalender. Vi mødes normalt kl. 19.
  16/1, 6/3; 2/4; Syn 15/5 18.30; 12/6; 21/8; Udflugt 15/9; 2/10 og 6/11

 

Møde: onsdag den 3. oktober 2018 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården. Nr. 173.

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Anne Mette Rathcke og Erling Bjerrum-Petersen, Trine Aaløkke (deltog fra kl. 20 – punkt 5); personalerepræsentant Renate Osterholz.
Afbud: Erik Larsen

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Inge.
 2. Samtale over ”Fokus på trivsel – forebyggelse af mobning”
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Klokkeringning i forbindelse med 11.11. kl. 11 – markering for 100 året for 1. verdenskrigs afslutning. Ringning i eller efter gudstjenesten.
 4. Budgetopfølgning, ved Trine.
  udsat til næste møde.
 5. PVC – Revisionsprotokollat, årsregnskab 2017 til godkendelse.
  Gennemgået og godkendt. Vi har valgt at fortsætte med gældende praksis.
 6. Fordeling af høstoffer.
  Fordeles ligeligt mellem Kirkens Korshær og Danmission
 7. Vederlagsfri erhvervelse og fornyelse af gravsteder samt gravning og tilkastning af grave for folkekirkemedlemmer. Hvad synes vi om det i Abild menighedsråd?
  Vores indstilling er at det skal være gratis at komme i jorden for Folkekirkemedlemmer.
 8. Mjoldens frustration over tung sagsgang ved renovering og ombygning af kirke og kirkegårde.
  Drøftet – Det er vigtigt at kirken også kan fungere med de behov, der er i år 2018.
 9. Nyt fra udvalgene.
  Fin tilslutning til høstgudstjenesten.
  Kirkegårdsudvalget skal gennemgå om der er gravsten, der kan være risikere at vælte og om der er gravsten, som er bevaringsværdige.
 10. Sognepræsten orienterer.
  Gudstjenester resten af året gennemgået
 11. Eventuelt
  LED-lys købes til kirkens juletræ.
  Vi mangler en gravermedhjælper til grandækning. Vi undersøger flere muligheder.
  Angående udvidelse af graverhuset nedsættes et udvalg bestående af: Kurt, Erik fra menighedsrådet og byggesagkyndig Sotto og graveren.
 12. Næste møder; tirsdag den 6/11.

Møde: tirsdag den 21. august 2018 kl 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr 172

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen, personalerepræsentant Renate Osterholz.
Afbud: Trine Aaløkke

Dagsorden /Referat

 1.  Indledning ved Renate Osterholz.
 2. Samtale over ”Fokus på trivsel – forebyggelse af mobning” – Uformelle hierakier
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
 4. Budgetopfølgning, kvartalsrapport, 
  gennemgået
 5. Uddeling af legater, ved Erling.
  Margrethe Jensens legat uddeles 15. januar med 1/3 hvert år de næste 3 år. Én legatportion på 5000 er uddelt.
  Carsten Christian Hansens legat. De skal gives til mission og vi tænker over hvad det evt, kan bruges til og uddeler det i januar.
 6. Nyt fra udvalgene.
  Spil dansk-aften. Henriette, Renate, Erik og Erling sammensætter et program. Mette og Inge laver mad.
  Høstgudstjeneste: Pyntes lørdag fra kl. 7.30; spisning efter gudstjenesten.
 7. Sognepræsten orienterer.
  Kirkekaffe 26/8 Inge; 7/ Erik; 4/11 Mette; 2/12 Inge
 8. Eventuelt
 9. Næste møder; udflugt den 2/9; onsdag den 3/10; tirsdag den 6/11.

Møde: onsdag den 6. juni 2018 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 171.

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen. Personalerepræsentanten Renate Osterholst
Afbud:

Dagsorden /Referat

 1.  Indledning ved Kurt.
 2. Samtale over ”Fokus på trivsel – forebyggelse af mobning”
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2019 ved Trine.
  Budget behandlet og afleveret 06-06-2018 kl. 21:16
 5. Nyt fra udvalgene.
  Aktivitetsudvalget vil lave spiseaften;
  Torsdag den 1. november: Syng dansk-aften og årsmøde med menighedsrådet.
  BUSK-dagen den 28.10 kommer Josefat Mushemba + én mere og spiller på trommer.
  Forslag om gospelkoncert omkring kyndelmisse.
 6. Sognepræsten orienterer.
  Våbenhuskaffe 1.7. Erik; 5.8.Inge
  Børnehavegudstjenesten tirsdag den 18.9.
 7. Eventuelt
 8. Næste møder; tirsdag den 21/8; udflugt den 2/9; onsdag den 3/10; tirsdag den 6/11.

Møde: tirsdag den 24. april 2018 kl 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 170

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen. (Renate var med til punkt 7-11)
Afbud:

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Erik.
 1. Debatoplæg: ”Visioner”
 1. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
 1. Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
  gennemgået, men lønnen er ikke ført i formål pga lønsystem.
 1. Gravermedhjælperstilling ved Anne Mette.
  Vagn Pedersen, Møgeltønder er ansat som gravermedhjælper 10.4.
 1. Nyt fra personalemøde, ved Anne Mette.
  Budgetønsker fra personalet: timer til besøg i børnehaven for organist; fingerbækkener, rasler og tæppe til musikalsk legestue. undervisning
  Poul: ny stor plæneklipper, mere plads i graverhuset, måtte i våbenhuset.
 1. Algebehandling og kalkning af kirken?
  sydsiden og syd- og vestsiden tårnet kalkes
 1. Nyt fra udvalgene.
 2. Sognepræsten orienterer.
  Kastanjetræet er fældet og træer studset ind over naboen græsplæne. Hegn mangler nogle nye stolper. Det tages op til synet.
  Gudstjeneste flyttet til Ubjerg den 29.4., da præsten skal konfirmere en konfirmand. Menigheden er inviteret med.
 3. Eventuelt:
  Ved strejke eller lockout holdes gudstjenesten i konfirmandstuen eller i kirken uden klokkeringning, varme og altergang med bægre. Dvs. på et minimum.
 1. Næste møder; tirsdag den 1/5 kl 9.00-11.30 provstesyn; onsdag den 6/6; tirsdag den 21/8; udflugt den 2/9; onsdag den 3/10; tirsdag den 6/11.

Møde: onsdag den 7. marts 2018 kl 19,15 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 169

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Erling.
 2. Debatoplæg: ”Visioner” (det sprang vi over)
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Syn over kirke, kirkegård og præstegård ved provst den 1/5 kl. 9-11.30
  mulighed for en tur med DSUK til Kiel, Rensborg Flensborg mm. 9/6
 4. Fremlæggelse, behandling og afsendelse af årsregnskab 2017, ved Trine.
  Årsregnskab for 2017 afleveret 07-03-2018 20:08:19
 5. Gravermedhjælperstilling ved Anne Mette.
  Stilling er slået op. Ansøgningsfrist 18/3/2018
 6. Algebehandling af kirken
  Kurt vil høre nærmere om tilbudspris.
 7. Nyt fra udvalgene.
  Kastanjetræet i præstegårdshaven er fældet og træerne ind til Oksevej er stynet nederst i haven.
 8. Sognepræsten orienterer.
  våbenhuskaffe 25/3 Mette; 1/4 Trine; 15/4 konfirmanderne; 20/5 Erik.
  vagt ved telegrammer 13/5 Inge;
  Konfirmanderne tager til København på Blå mandag og menighedsrådet giver et tilskud til turen.
 9. Eventuelt:
  Vi giver tilskud til morgenkaffen ved byfesten.
 10. Næste møder: tirsdag den 24/4; tirsdag den 1/5 kl. 9.00-11.30 syn; onsdag den 6/6; tirsdag den 21/8; udflugt den 2/9; onsdag den 3/10; tirsdag den 6/11.

 

Møde: onsdag den 17. januar 2018 kl. 19.15 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 168

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen. Personalerepræsentant Renate Osterholz

Dagsorden /Referat

 1.  Indledning ved Anne Mette
 2. Debatoplæg: ”Visioner” – udskudt
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser. (Renate er blevet valgt som medarbejder rep)
  Inger og Kurt deltager i strukturmøde den 27. januar i Tønder. (Erling og Renate er tilmeldt)
 4. Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine
  Kvartalsrapport ikke klar, men problemer med det nye lønprogram.
 5. Administration af postkassen.
  Postkassen inddeles i fakturaer, dagsordener, reklamer og en indbakke
 6. Gravermedhjælperstillingen og ringeregulativ for graveren.
  Gravermedhjælperstillingen slås op på 400 timer + ferie mm. Inden vi slår den op hører vi om der kan etableres et samarbejde med Hostrup.
  Ringeregulativ vedtaget.
 7. Godkendelse af regnskab for Carsten C. Hansen og hustrus legat og for Margrethe Jensens legat.
  Regnskaberne for 2001 – 2016 forelagt menighedsrådet og godkendt. Obligationerne er solgt og Legatkapitalerne er dags dato på henholdsvis 55.393,05 kr. og 43.715,95 kr
 8. Skal vi søge om nedlæggelse af Carsten C. Hansen og hustrus legat og for Margrethe Jensens legat og uddele legatkapitalen?
  Menighedsrådet ønsker nedlæggelse af legaterne og kapitalen uddelt i overensstemmelse med legatfundatsen. Vi søger først Civilretsdirektoratet om nedlæggelse og uddeler legaterne på et senere møde.
 9. Kastanjetræet! Hvad gør vi ved det, hvem skal fælde det og hvem spørger?
  Kurt indhenter tilbud på nedskæring af kastanjetræet og det er hænger ind over naboens græsplæne på Oksevej. (Hans have)
 10. 2 el radiatorer i kirken er defekte.
  Inge bestiller 2 nye radiatorer til våbenhus og præsteværelse
 11. Kirkegårdslågen ved graverhuset (den hænger for lavt) – åbningsautomatik.
  Erik, Mette og Kurt snakker med Michael Bøje om kirkegårdslågens placering.
  Den lille låge ved graverhuset sandblæses og galvaniseres
  Lågerne males ikke i første omgang.
 12. Nyt fra udvalgene.
  Landudvalget: kontrakterne godkendt
 13. Sognepræsten orienterer.
  Kaffe den 21.1 ved Erik; den 11.2. ved Inge; 4.3. ved Mette.
  Mad ved afslutning for minikonfirmander den 16.3. ved Inge og Mette.
  Der arbejdes videre på arrangementer 2. påskedag og 2. pinsedag.
 14. eventuelt
 15. Næste møder: onsdag den 7/3 kl. 19,15; tirsdag den 24/4; onsdag den 6/6; tirsdag den 21/8; udflugt den 2/9; onsdag den 3/10; tirsdag den 6/11.

 

Møde: onsdag den 15. november 2017 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Trine.
 2. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Graveren Poul og Inge Rahr har fået udleveret kort til Kvickly.
 3. Valg af:
  Formand                         Kurt Nissen                 
  Næstformand                 Erik Larsen
  Kirkeværge                     Inger Rahr
  Kasserer                          Trine Aaløkke
  Kontaktperson                Anne Mette Rathcke
  Sekretær                         Erling Bjerrum-Petersen
  Bygningskyndig             Jens Otto Jordt
  Underskriftsberettiget    Trine Aaløkke
 4. Budgetopfølgning og godkendelse af kvartalsrapport, ved Trine.
  godkendt
 5. Behandling og godkendelse af budget 2018.
  Godkendelsen af budget sendt den 15.11.2017 kl. 20.07
 6. Behandling af revisionsprotokollat til årsregnskab 2016 og påtegning.
  Protokollatet er behandlet. Der er udarbejdet et gaveregulativ i overensstemmelse med revisionsprotokollat.
  Vi har drøftet manglende funktionsadskillelse.
 7. Forslag til gaveregulativ.
  Regulativ vedtaget.
 8. Fordeling af høstoffer.
  Indsamlet 910 kr. 450 kr. til Danmission og 460 kr. til Kirkens Korshær
 9. Brev fra Tove og Hans.
  Brevet er behandlet og Mette svarer.
 10. Betalings bestemmelse for vedligeholdelse af gravsteder ved Trine.
  Regninger for årlig vedligeholdelse sendes ud i starten af januar fra 2018.
 11. Carsten S. Hansens legat – bilag fra Sydbank.
  Hvis Sydbank fortsat vil have vi skal have en LEI-kode, sælges obligationerne og vi tager stilling til legatet på næste møde
 12. Nyt fra udvalgene.
  Vi holder medarbejdermøde fredag den 24.
 13. Sognepræsten orienterer.
  våbenhuskaffe den 19.11. Erik; 10.12. Inge; 26.12. Mette; 1.1. Trine; 21.1. Erik
  Dåbsklude er strikket og de samles igen den 8.1.
 14. Eventuelt:
  Der uddeles et lille beløb af Margrethe Jensens legat til Januar.
 15. Næste møder: Husk kalender.
  onsdag den 17/1 kl. 19.15; onsdag den 7/3 kl. 19.15; tirsdag den 24/4; onsdag den 6/6; tirsdag den 21/8; udflugt 2/9; onsdag den 3/10; Tirsdag den 6/11.
 16. Søndag den 3. december – Jubilæum for præsten efter gudstjenesten.
  Arrangementsudvalget orienterer.

Møde tirsdag den 12. september 2017 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.

 Dagsorden /Referat

 1.  Indledning ved Inge. (Trine, Anne Mette, Erling, Erik, Kurt)
 2. Debatoplæg: ”Visioner” vedhæftet artikel.
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Åbningsgudstjeneste til Folkemødet tilmeldes to mand.
  Ny graver er fundet, men vi mangler svar fra FAK om indplacering inden ansættelseskontrakt kan underskrives.
  Medhjælpertimer i efteråret søges udført med hjælp fra Tønder kirkegård.
 4. Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine.
  gennemgået
 5. Nyt fra udvalgene.
  Tilbud på lågerne til kirkegården. Vi har accepteret det billigste og forhører os om prisen på montering.
  Vi inddrager den sidste plæne nærmest graverhuset til urnegravsteder.
  Ændringer på kirkegården gøres færdig af kirkegårdsudvalget.Spisning efter høstgudstjeneste den 17/9 aftalt.
  Pyntning af kirke: Erik og Trine kl. 10.
 6. Sognepræsten orienterer.
  Højskoledag + spisning den 8/10 – Mette og Inge laver frokost.
  De 9 læsninger. Vi hører om Skærbækkoret kan.
  Dåbsklude. Der inviteres til en strikkeaften i efteråret.
 7. Næste møder: søndag den 15. oktober Udflugt; onsdag den 15. november; søndag den 3. december Jubilæum for præsten efter gudstjenesten.

Møde onsdag den 7. juni 2017 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 165

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.
Afbud:

 Dagsorden /Referat 

 1. Indledning 
 2. Debatoplæg: ”Visioner” vedhæftet artikel.
  udsat til næste møde
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  september kl. 19 budgetsamråd; 23. august valg til provstiudvalg;
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2018 ved Trine.
  Budget afleveret den 7.6.2017 kl. 20.18
 5. Nyt fra udvalgene.
  Præstegårdsjorden udlejes den 21. juni kl. 18 i konfirmandstuen.
  Graver: Stilling er ledig pr. 1.8. og er opslået med frist den 15. juni.
  Tilbud på maling af væg i kapel, toilet og vinduer i præstegård blev fremlagt og vi accepterede det billigste tilbud 16.806,25 kr.
 6. Sognepræsten orienterer
  Nyt kirkeblad, Lutherfejring den 12-15. oktober i Ribe.
  Våbenhuskaffe den 18.6 Trine og 6.8. Inge.
  Orientering om pinsevandring og gudstjenester.
 7. Landudlejning. Vi serverer møllehjul + drikkelse (20 mand)
 8. Næste møder: onsdag den 21. juni kl. 18.00 landudlejning; tirsdag den 12. september; søndag den 15. oktober Udflugt; onsdag den 15. november; søndag den 3. december Jubilæum for præsten efter gudstjenesten.

Referat fra 2.5.2017

Møde onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 163

Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke og Erling Bjerrum-Petersen.
Afbud: Erik Larsen

Dagsorden /Referat

 1.  Indledning ved Erling. 
 2. Debatoplæg: Samtalekort om fællesskab
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
  Provstisamråd den 6. april i Skærbæk fritidscenter kl. 19. Alle kan deltage
 4. Årsregnskab 2016 til godkendelse ved Trine.
  Momsberegningen er godkendt med arealberegning model 1.
  Regnskabet er behandlet og afleveret 08-03-2017 kl. 20.13.37 og menighedsrådet har godkendt det.
 5. Nyt fra udvalgene.
  Kontrakter for landudlejning sendes forlods til godkendelse i provstiudvalget.
 6. Sognepræsten orienterer.
  Våbenhuskaffe 26/3 Mette; 16/4 Inge og 28/5 Kurt
  Mad til miniafslutning ved Inge og Mette; Inge sidder ved telegrammerne ved konfirmationen.
 7. Eventuelt.
 8. Næste møder: tirsdag den 2.maj kl. 18.00; onsdag den 7. juni; onsdag den 21. juni kl. 18.00 landudlejning; tirsdag den 12. september; søndag den 15. oktober Udflugt; onsdag den 15. november; søndag den 3. december Jubilæum for præsten efter gudstjenesten.

                                                         

Møde onsdag den 17. januar 2017 kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården nr. 162

 Til stede: Kurt Nissen, Inge Rahr, Trine Aaløkke, Anne Mette Rathcke, Erik Larsen og Erling Bjerrum-Petersen.

Dagsorden /Referat

 1. Indledning ved Anne Mette.
 2. Debatoplæg: Samtalekort om gudstjenesteliv ”Hvad mener i?”.
 3. Siden sidst, post / breve – og andre meddelelser.
 4. Budgetopfølgning, kvartalsrapport, ved Trine. 
 5. PWC beholdningseftersyn den 25.10.2016.
  Underskrevet 
 6. Kirkegårdstakster 2017
  omregningsfaktor 41,174 fra provstiet bliver indregnet i oversigten.  
 7. Fastsættelse af vedtægter og honorarer for menighedsrådsmedlemmerne.
  Honorarer og vedtægter uforandret. 
 8. Skal vi have en RAMS repræsentant?
  Ingen meldte sig som repræsentant. 
 9. Gennemgang af synsudsat arbejde.
  Gennemgået 
 10. Mobiltelefonaftale iflg. tilbud fra TDC
  Trine arbejder videre på at få en aftale. 
 11. Nyt fra udvalgene.
  Spiseaften den 29/1 kl. ca 12; Holger Lissner til en sangaften; Inger Lauridsen fortælle personer på kirkegård og bevaringsværdige gravsten. 
 12. Sognepræsten orienterer.
  Ansat i Hostrup og Højst i januar og februar; Våbenhuskaffe den 26/2 Erik
  Hjemmeside skal fornys inden 1. marts – nyt domæne købt 
 13. Eventuelt.
  Forespørgsel om at lægge en ekstra gravsten på gravsted 403-404, fra et nedlagt gravsted andet sted. Det så vi ikke noget problem i, hvis han selv ordner det. 
 14. Næste møder
  Onsdag den 8/3; tirsdag den 2/5 kl. 18; onsdag den 7/6; onsdag den 21/6 kl. 18 Landudlejning; Tirsdag den 12/9; søndag den 15/10 Udflugt; onsdag den 15/11; Jubilæum for præsten den 3/12 efter gudstjenesten

Print Friendly, PDF & Email